Srovnání nákladů

Porovnejte náklady na pořízení a spotřebu energie.
Naše kalkulace počítá s vytápěním rodinného domu s tepelnými ztrátami 6kW.

Náklady na pořízení

Plyn Biomasa Tepelné čerpadlo
22 000 kotel 96 000 kotel 118 000 venkovní + vnitřní jednotka
20 000 přípojka - -
20 000 bivalentní zdroj 20 000 bivalentní zdroj -
60 000 komín 60 000 komín  
30 000 práce a materiál 20 000 práce a materiál 15 000 práce a materiál
celkem 154 000 Kč celkem 196 000 celkem 133 000

Roční náklady na spotřebu energie

  Spotřeba Cena
Plyn 22 kWh 30 280 Kč
Dřevěné brikety 4952 Kg 23 771 Kč
Teprlné čerpadlo 6019 kWh 18 552 Kč